Uluslararası Güvenlik Sempozyumu


3. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından birincisi 2021 ve ikincisi 2022 yılında düzenlenen “İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Sempozyumu” üçüncüsüyle 29 Mayıs 2023 tarihinde katılımcılarla buluşacaktır. Sempozyumun amacı, alanında uzman akademisyen, araştırmacı ve karar alıcıların bir araya getirilerek uluslararası güvenlik alanındaki kavramsal, teorik, tarihsel ve güncel konulardaki araştırmaların paylaşılacağı ve katılımcılar arası etkileşimin pekiştirileceği bir platform oluşturmaktır.


“İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Sempozyumu” Zoom üzerinden yapılacak olup eş zamanlı olarak YouTube üzerinden de canlı yayınlanacaktır.


Konular: 

Sempozyuma uluslararası güvenlik alanına dâhil tüm konulardan bildiri kabul edilebilmektedir. Bu anlamda geleneksel güvenlik, uzay güvenliği, siber güvenlik, göç sorunu ve insani güvenlik, uluslararası ilişkiler teorilerinin güvenlik konusuna yaklaşımı, ekonomik güvenlik ve çevre güvenliği gibi alanlardaki uluslararası güvenlik çalışmaları ile bölgesel güvenlik konuları vb. çerçevesinde hazırlanan bildiriler sempozyuma dâhil edilebilecektir.

Katılım: 

Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Sempozyuma bildiri sunmak isteyen lisansüstü öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar ve karar alıcılar katılabilir.

Katılımcıların sempozyum takviminde ilan edilen son tarihe kadar bildiri özetlerini sempozyum sekretaryasına ([email protected]) iletmeleri gerekmektedir.

Sempozyum sekretaryasına iletilen bildiri özetleri hakem değerlendirme sürecinden geçirilerek sempozyum programına dahil edilecektir.

Sempozyuma Türkçe ve İngilizce bildiriler kabul edilecektir.

 

Designneuro